AktualnościBorucino  04.09.2020 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

             Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Baśki”  w Garczu  na podstawie  & 20 pkt.. 1 i 2  Statutu   podjął uchwałę  o  zwołaniu  Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia   na dzień  20.09.2020 r. godz.14.00 w Chmielnie -  Gminny Ośrodek Kultury

W przypadku braku   kworum  drugi termin tegoż zebrania   20.09 2020 r. . godz.15.00 w tym samym miejscu. Obowiązują zasady sanitarne / maseczki , płyn oraz stosowna odległość / w obiekcie GOK.

 

Rozegranie Turnieju: od godz 14 00

  Otwarte Mistrzostwa Chmielna w grze karcianej”Baśka” o Puchar 800 – lecia Chmielna ,Zadanie zlecone przez Wójta Gminy -Publiczne Nr 1/2020/OP. Turniej o Puchar lub nagrodę -  prezesa Polskiego Stowarzyszenia „ Baśki”, prezesa Koła Stężyca , Kościerzyna , Lębork i Gniew . Wyniki indywidualnie i drużynowe /4 osobowe/ Mistrzostw Chmielna, rozegrane zostanie 1x 60 rozdań.,

                         ………………………………………………..

  Następnie  około godz. 15.00 Walne Zebranie:

 

                       Proponowany porządek obrad :

                     ----------------------------------------

 1. Otwarcie oraz powitanie Członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie ważności Obrad i zdolności do podejmowania Uchwał .
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z  działalności   za 2019 r .oraz proponowane kierunki działania .
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  :  - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu  Stowarzyszenia .

        -    zatwierdzenie sprawozdania wraz z wnioskami  Komisji Rewizyjnej / w tym udzielenie absolutorium/

        -    uchwalenie programu działania  Stowarzyszenia  na 2020 r

 1. Rozpatrzenie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia  wynikłych  w toku  obrad w tym ewentualne odwołania od decyzji Zarządu.
 2. Zamknięcie Obrad.

 

 1.   Podsumowanie Turniejów  i wręczenie nagród

 

                                                                               Prezes Zarządu

 

                                                                        .......................................

                                                                              Kazimierz Socha

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe Turnieje

 

14.03.2020 Borucino - CZARNA Liga Baśki ODWOŁANE

22.03.2020 Kartuzy - INAUGURACJA Polskiej Ligi Baśki ODWOŁANE

19.04.2020 Chmielno - Polskiej Ligi Baśki20170312_133216_resize.jpg

Używamy cookies, aby poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane do poprawnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, czytaj TUTAJ.

Akceptuję cookies na tym portalu.

Dodatkowa informacja