Polskie Stowarzyszenie

,,Baśki’’

 

w Chmielnie

 

Garcz, ul. Kartuska 25, 83-333 Chmielno

adres do korespondencji: Kazimierz Socha, Borucino 80, 83-323 Kamienica Szlachecka

 

Wpis do KRS nr 0000333069 Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy dnia 27.07.2009r.

Status OPP: NIE 

 

Władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2021, wybrane na Walnym Zjeździe Członków w dniu 1.05.2017r. w Brodnicy Górnej.


 

 

Zarząd


 

Prezes

Kazimierz Socha

tel. 601-693-413


Wiceprezes

Mieczysław Kwidziński

Wiceprezes

Grzegorz Dąbrowski

Wiceprezes

Mieczysław Ceplin

Sekretarz

Maciej Felskowski

Skarbnik

Tadeusz Makowski

Członek

Jan Janowicz

Członek

Adam Bugajski

Członek

Zygmunt Kaliszewski

Członek

Jan FormelaKomisja RewizyjnaPrzewodniczący

Barbara Czaja


Sekretarz

Ryszard Górski

Członek

Franciszek Szymikowski

Członek Mieczysław Ceplin
Członek
Jan Cichosz

 

 


 

 

W ramach Stowarzyszenia funkcjonują 4 Jednostki Terenowe zwane Kołami:


Koło w Lęborku


Koło w Stężycy


Koło w Gniewie


Koło w Kościerzynie


 

Tadeusz Makowski