R E G U L A M I N  


Turniejów organizowanych  przez 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Baśki” .

 

& 1.

Organizatorem Polskiej Ligi „Baśki” i Pomorsko-Kaszubskiej Ligi „Baśki’  jest Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Baśki’ . Partnerem Polskiej Ligi „Baśki” jest Gmina , w której dany turniej jest rozgrywany.

 

& 2.

Organizator  Polskiej  i Pomorsko-Kaszubskiej Ligi „Baśki’ ze względów  technicznych  może przesunąć  termin oraz miejsce i kolejność poszczególnych turniejów .

 

& 3.

Do rozgrywek ligowych kwalifikują się  drużyny i zawodnicy indywidualni ,którzy otrzymali licencję  od Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Baśki”.

 

& 4.

Skład drużyny uczestniczącej w Polskiej i Pomorsko- Kaszubskiej” Lidze „Baśki”  składa się z 4-5 zawodników a 4 najlepsze wyniki zalicza się do rezultatu drużyny.

 

& 5.

Kapitan drużyny na dany turniej ligowy ,może wymienić jednego stałego gracza zgłoszonego do rozgrywek na tzw „skoczka’ , który nie może być zgłoszony w innej drużynie  ligowej , a jego punkty liczą się do  drużyny.

 

& 6.

Kapitan lub przedstawiciel drużyny  przed każdym  Grand  Prix ,  podaje skład drużyny .

 

& 7.

Do Ligi zalicza się zdobyte punkty  na poszczególnych Grand Prix  z chwilą uzyskania licencji.

 

& 8.

W ligach prowadzi się klasyfikację drużynową  i indywidualną .

 

& 9

W turniejach ogólnopolskich i regionalnych   w tym Pomorsko-Kaszubskiej Lidze „Baśki” organizatorzy stosują  punktację stolikową  tj, za I – wsze  miejsce  5 punktów , II – 3 punkty , III – 1 punkt , IV – O punktów  licząc jednocześnie małe punkty.

W przypadku równej ilości małych punktów przy stoliku  np. II i III miejsce otrzymują 2 punkty , a za ucieczkę zawodnika pozostali otrzymują 3 punkty i 35 małych punktów .Tak samo za brak kompletu 4 graczy przy stoliku.

Sędzia losuje  kto otrzymuje  35 punktów, a jeśli zawodnik woli grać  wówczas sędzia przyznaje  te punkty takiemu zawodnikowi , który zgadza się na takie rozwiązanie, ale może to dotyczyć jednej serii danego  turnieju dla tego samego zawodnika

 Organizatorzy  ogłaszają sposób liczenia przed rozpoczęciem turnieju.

 

& 10.

W przypadku uzyskania identycznego wyniku  na poszczególnych turniejach lub kolejce  ligowej  o kolejności drużynowej decyduje  najlepszy wynik „ plusowy”  zawodnika z danej drużyny jaki uzyskał w turnieju. Jeśli dwóch uzyskało ten sam wynik   decyduje wynik następnego zawodnika.

 

& 11.

W przypadku uzyskania identycznego wyniku na poszczególnych turniejach  lub kolejkach o kolejności indywidualnej panów/pań  decyduje najlepszy wynik plusowy lub przy równej liczbie plusów  następny najwyższy wynik plusowy jak miał zawodnik w danej grze w turnieju.

 

& 12.

W przypadku obliczania punktacji stolikowej  5 - 3 - 1 - 0    i małych punktów   jeśli zawodnicy  mają tą samą ilość punktów stolikowych i małych  o wyższym miejscu decyduje większa ilość zajętych 1-wszych miejsc  lub  nawet  drugich miejsc  w turnieju.

 

& 13.

Suma uzyskanych punktów  w turniejach  sumuje się  i decyduje o kolejności  drużynowej  oraz indywidualnej pań/panów w danej lidze.

 

& 14.

Dwóch zawodników z tej samej drużyny , nie może grać przy jednym stoliku  podczas turnieju – wynik nie będzie liczony do klasyfikacji drużynowej i indywidualnej tych dwóch zawodników.

 

& 15.

Jeśli za zawodnika  grającego  w   Lidze „Baśki” w jego imieniu i na jego konto   punktowe zagra inny nieuprawniony zawodnik, zawodnikowi odbiera się 10 punktów  w klasyfikacji indywidualnej/duże punkty/.

 

& 16.

Jeśli w drużynie zgłoszonej do ligi na dany turniej  gra nieuprawniony zawodnik, drużyna zostaje ukarana odjęciem w klasyfikacji drużynowej 10 punktów dużych – stolikowych.

 

& 17.

Jeśli podczas turnieju organizowanego przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Baśki’  np. zawodnik/zawodniczka   zachowa się nieetycznie  i nie fair play  podczas turnieju  dotyczy to również ucieczki  na wniosek zawodników  z nim grających  lub sędziego zawodów   taki  zawodnik  zostaje ukarany  dodaniem do posiadanych punktów  minus  105 - 9 dużych punktów. Pozostali zawodnicy otrzymają 35 punktów i 3 pkt duże. W przypadku  braku  kompletu przy stoliku  zawodnicy otrzymają 35  małych plusowych punktów i 3 pkt duże.

 

& 18.

W Polskiej i Pomorsko-Kaszubskiej lidze „Baśki’  obowiązują zasady gry ustalone przez organizatora – Zarząd Polskiego Stowarzyszenia „Baśki”.

 

& 19.

Wszystkie sytuacje sporne  na poszczególnych turniejach  rozstrzyga sędzia główny zawodów.

 

& 20.

Organizator powołuje sędziów pomocniczych na poszczególne turnieje.

 

& 21.

Sędzia pomocniczy może pełnić obowiązki sędziego głównego zawodów.

 

& 22.

Jeśli drużyna lub zawodnik indywidualny wnosi protest , kwestia sporna jest rozstrzygana podczas turnieju  prze komisje zawodów , którą powołuje  prezes , w-ce –prezes lub członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Baśki” .

W skład komisji wchodzą : sędzia główny , sędzia pomocniczy , członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Baśki” . Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania  .

 

& 23.

Organizator Ligi ma prawo  wnosić poprawki  oraz nowe paragrafy do regulaminu.

 

& 24.

W imieniu organizatora  Polskiej Ligi „Baśki’  i Pomorsko-Kaszubskiej Ligi „Baśki’  Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia  „Baśki”  występuje   Kazimierz Socha .

 

& 25.

Sędziowie Polskiego Stowarzyszenia „Baśki’ :

-   Tadeusz Makowski

-   Kazimierz Socha

-   Maciej Felskowski

-   Mieczysław Kwidziński

-   Grzegorz Dąbrowski

-   Kazimierz Kwidziński

-   Jerzy Urich

-   Ludwik Kurczyński

-   Zenon Zaremba

-   Zygmunt Kaliszewski

 

& 26

Regulamin obowiązuje od  dnia 14.12.2013 r., a w Polskiej Lidze „Baśki’ i innych rozpoczętych  turniejów ligowych od nowego sezonu 2018r.

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe Turnieje

 

14.03.2020 Borucino - CZARNA Liga Baśki ODWOŁANE

22.03.2020 Kartuzy - INAUGURACJA Polskiej Ligi Baśki ODWOŁANE

19.04.2020 Chmielno - Polskiej Ligi Baśki20170312_133146_resize.jpg

Używamy cookies, aby poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane do poprawnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, czytaj TUTAJ.

Akceptuję cookies na tym portalu.

Dodatkowa informacja